Co potřebujete vědět o carsharingu?

O službě

O službě

1 Co je HoppyGo?

HoppyGo je služba, která propojuje vlastníky aut a řidiče, kteří si chtějí auto pronajmout, a to prostřednictvím mobilní aplikace. HoppyGo umožňuje bezpečné sdilení aut díky partnerství s pojišťovacími partnery.

2 Jak se uzavírá nájemní smlouva?

Nájemní smlouva se uzavírá jednouduše prostřednictvím aplikace HoppyGo, kde se vlastník auta s řidičem dohodnou na době a předmětu pronájmu. Řidič prostřednictvím aplikace HoppyGo rovněž odsouhlasí celkovou cenu, která se skládá z nájemného, ceny za havarijní pojištění vozidla v době pronájmu a výši provize provozovatele HoppyGo. Uživatelé aplikace HoppyGo rovněž při svojí registraci odsouhlasují obchodní podmínky, pojistné podmínky stejně jako podmínky zpracování osobních údajů.

3 Kdo službu provozuje?

HoppyGo provozuje obchodní společnost Everest Group Prodej s.r.o. se sídlem Praha 5, Zubatého 295/5, IČ: 24850942, která je dceřinou společností Creative Dock s.r.o., společností mimo jiné prosazující sdílenou ekonomikou v České republice.

4 Co je sdílená ekonomika?

Jedná se o model podnikání, který je postavený na pronájmu, výměnách anebo i sdílení majetku přímo mezi soukromými osobami. Mezi známé formy sdílení majetku u nás je například pronájem nemovitostí v období, kdy je sami nevyužíváte (Airbnb). Obdobně to může fungovat například s autem, což právě umožňuje platforma HoppyGo.

Vše pro vlastníky aut

Vše pro vlastníky aut

1 Jaké kroky k registraci musím podniknout?

Stáhněte si aplikaci HoppyGo do svého mobilního telefonu a vyplňte požadované údaje v sekci “Registrace” a v sekci “Moje auta” a odešlete je jejich potvrzením provozovateli HoppyGo. My si můžeme chtít údaje ověřit například tím, že po vás budeme žádat kopii technického průkazu k registrovanému vozidlu nebo plnou moc v případě, že přihlašujete vozidlo, jehož nejste přímým vlastníkem.

2 Může HoppyGo registraci vozidla odmítnout?

Ano, mužeme vaši registraci odmítnout například v případě, kdy neprokážete, že jste vlastníkem nebo oprávněným uživatelem vozidla, které chcete registrovat. Další možným důvodem k odmítnutí vozidlo registrovat v aplikaci HoppyGo je jeho stáří více než 20 let, což je podmínkou proto, aby vozidlo mohlo být standardně havarijně pojištěno po dobu jeho pronájmu prostřednictvím HoppyGo. Vyjímky řešíme individuálně např. v případě veteránů, u kterých můžeme sjednat individuální pojištění.

3 V jakém případě lze registrovat v HoppyGo auto starší 20 let?

V případě, že vlastníte auto starší 20 let, které je však ve výborném stavu, a přáli byste si ho pronajímat prostřednictvím HoppyGo, prosím kontaktujte přímo provozovatele HoppyGo mailem na adrese info@hoppygo.cz nebo telefonicky na čísle +420 212 812 277. V individuálních případech můžeme sjednat speciální havarijní pojištění pro auta starší 20 let.

4 Co dělat v případě, že jsem oprávněným držitelem nikoli majitelem auta a chci ho registrovat v aplikaci HoppyGo?

V takovém případě vás žádáme o doložení plné moci, kterou vás vlastník auta zmocňuje k užívání auta a souhlasí s jeho dalším pronájmem prostřednictvím aplikace HoppyGo.

5 Kolik aut mohu prostřednictvím aplikace HoppyGo registrovat?

Naše smlouva o havarijním pojištění kryje maximálně 5 aut registrovaných jedním vlastníkem v aplikaci HoppyGo.

6 Co mám dělat v případě, že auto potřebuji užívat pro vlastní potřebu a nechci odmítat poptávky řidičů?

V období, kdy své vozidlo potřebujete užívat výhradně pro svoji potřebu, označte prosím své vozidlo v aplikaci jako neaktivní. Případně můžete v kalendáři předem uvést, v které dny bude auto nedostupné. Zabráníte tím tomu, že vám budou přicházet poptávky řidičů k pronájmu vašeho vozidla. Řidič tak v aplikace poptá jen vozidla, která jsou dostupná a zabrání se tak dalším nedorozuměním.

7 Jak probíhá předávání auta řidiči k pronájmu?

Před předáním auta si s řidičem auto společně prohlédnete. Pokud se po prohlídce s řidičem dohodnete na pronájmu auta, řidič vyfotí auto podle návodu v aplikaci. Řidič vyfotí i případná viditelná poškození. Veškeré fotografie a informace o stavu auta (včetně stavu kilometrů) v době předání řidič nahraje do předávacího protokolu v aplikaci. Převzetí auta potvrdí řidič ve svém účtu v aplikaci a zároveň tím dá pokyn k zablokování základní ceny za pronájem na své platební kartě. K uzavření nájemní smlouvy dochází tím, že souhlasíte v daný moment s pronájmem svého auta řidiči a předáte mu klíče a ostatní doklady k autu. K samotnému uzavření nájemní smlouvy dochází poté, co řidič potvrdí převzetí auta prostřednictvím aplikace a dojde k blokaci základní ceny za pronájem auta z účtu řidiče. Dokud se vám i řidiči nepotvrdí uzavření nájemní smlouvy v aplikaci, řidič nesmí s autem odjet.

8 Na co si mám dát pozor při předání auta?

Při předávání auta řidiči k pronájmu doporučujeme nechat si předložit řidičský průkaz řidiče a v něm zkontrolovat jeho platnost a skupinu oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny B. V případě, že budete mít dojem, že řidič není způsobilý jízdy, prosíme, kontaktujte linku HoppyGo.

9 Jaký mám nechat stav pohonných hmot?

Je zcela na dohodě vlastníka s řidičem, jak se domluví na stavu benzínu/nafty/LPG. Doporučujeme předávat a zpátky vracet auto s plnou nádrží, protože takový stav se nejlépe kontroluje.

10 Co mám dělat, pokud si řidič v pronajatém autě něco zapomene?

V případě, že v pronajatém autě řidič něco zapomene, stačí napsat na mail info@hoppygo.cz a my to za vás vyřešíme. Případně můžete kontaktovat řidiče přímo.

11 Mohu svoji registraci v aplikace HoppyGo zrušit?

Určitě budeme velice smutní, ale ano, svoji registraci v aplikaci můžete zrušit tím, že svůj profil deaktivujete a pošlete ještě potvrzující email na adresu info@hoppygo.cz, případně zavoláte nebo pošlete sms na linku +420 212 812 277. Samozřejmě velice oceníme, když nám sdělíte, co vás vedlo k tomu, že svoji registraci chcete zrušit. Veškeré reakce uživatelů nám pomáhají služby HoppyGo vylepšovat.

12 Co dělat v případě, že řidič natankuje špatné palivo?

Pokud řidič pochybí a natankuje špatné palivo (místo benzínu diesel a naopak - v případě, že mu v tom nezabrání zařízení čerpací stanice) a nepodaří se mu včas zabránit škodě tím, že si například chybu uvědomí a nevhodné palivo nechá odsát, je odpovědný za škodu, kterou tím na vozidle způsobí a je povinen ji uhradit.

13 Odkdy je mé auto pojištěno?

Vaše auto je pojištěné v okamžiku potvrzení převzetí v aplikaci. Řidič od té chvíle zodpovídá za provoz vozidla, vy jako majitel za jeho technický stav. Pokud dojde k pojistné události a při šetření se zjistí, že příčinou byl špatný technický stav vozu, zaniká v tu chvíli nárok na odškodnění v rámci pojistné události a také na finanční odměnu za výpůjčku.

Vše pro řidiče

Vše pro řidiče

1 Jaké kroky k registraci musím podniknout?

Stáhněte si aplikaci HoppyGo do svého mobilního telefonu a vyplňte požadované údaje v sekci “Registrace” a odešlete je jejich potvrzením provozovateli HoppyGo. Pokud je vám méně než 21 let nebo nevlastníte řidičské oprávnění déle než jeden rok, je nám velice líto, ale jako řidič se registrovat nemůžete.

2 Může provozovatel HoppyGo moji registraci odmítnout?

Ano, provozovatel HoppyGo může registraci řidiče odmítnout například v případě, že je mladší 21 let nebo nemá řidičské oprávnění minimálně jeden rok. Stejně tak si provozovatel HoppyGo vyhrazuje právo odmítnout registraci nebo zrušit stávající registraci řidiče, který například nedodržuje Zásady uživatelů HoppyGo. Věříme, že HoppyGo je služba, která bude spojovat slušné lidi a takováto opatření nebudou potřeba.

3 Mohu svoji registraci v aplikace HoppyGo zrušit?

Určitě budeme velice smutní, ale ano, svoji registraci v aplikaci můžete zrušit tím, že svůj profil deaktivujete a pošlete ještě potvrzující email na adresu info@hoppygo.cz, případně zavoláte nebo pošlete sms na linku +420 212 812 277. Samozřejmě velice oceníme, když nám sdělíte, co vás vedlo k tomu, že svoji registraci chcete zrušit. Veškeré reakce uživatelů nám pomáhají služby HoppyGo vylepšovat.

4 Jak si najdu a pronajmu auto?

Nejprve zadáte v aplikaci HoppyGo údaje o tom, kdy a kde si chcete auto pronajmout. Poté vyberete z variant, které vám aplikace nabídne. Pokud je dle vašich požadavků dostupných více aut, můžete oslovit více vlastníků. Zvýšíte tím tak svoji pravděpodobnost, že získáte auto k pronájmu právě v dobu, kterou potřebujete. Pokud má vlastník auta předběžně zájem pronajmout své auto právě vám, potvrdí tento předběžný zájem prostřednictvím aplikace. S vlastníkem auta, který projevil předběžný zájem, se prostřednictvím aplikace HoppyGo dohodnete na bližších detailech ohledně půjčení auta, zejména na konkrétním místě a čase předání auta.

5 Jak dojde k předání/převzetí vozidla k pronájmu?

Před předáním auta si s vlastníkem auto společně prohlédnete. Pokud se po prohlídce s vlastníkem dohodnete na pronájmu auta, vyfotíte auto podle návodu v aplikaci. Dejte si pozor, aby auto bylo nafoceno pořádně a viditelně, včetně všech zjevných poškození. Jde o vaši bezpečnost. Fotky a informace o stavu auta (včetně popisu případných zjevných poškození) v době předání nahrajete do předávacího protokolu v aplikaci. Předání auta potvrdíte ve svém účtu v aplikaci a zároveň tím dáte pokyn k zablokování základní ceny za pronájem na vaší platební kartě. K uzavření nájemní smlouvy dochází tím, že vlastník auta s pronájmem v daný moment souhlasí a předá vám klíče a ostatní doklady k autu. Vlastník auta s pronájmem auta za předem daných podmínek souhlasí předáním klíčů a dokladů k autu Řidiči auta. K samotnému uzavření nájemní smlouvy dochází poté, co potvrdíte převzetí auta prostřednictvím aplikace a dojde k blokaci základní ceny za pronájem auta z vašeho účtu. Dokud se vám i vlastníkovi nepotvrdí uzavření nájemní smlouvy v aplikaci, nesmíte s autem odjet.

6 Na co si mám při převzetí auta dát pozor?

Při převzetí auta k pronájmu vás aplikace navádí k jednotlivým krokům, které máte uskutečnit. Mimo jiné, pořizujete fotografie auta ze všech stran a posíláte prostřednictvím aplikace provozovateli HoppyGo. Nic nebrání k tomu, abyste si v případě nějakého viditelného poškození vozidla, které však nebrání jeho bezpečnému provozu pořídili další detailní fotografie. Tyto máte také možnosti uložit do aplikace. Pokud však budete mít dojem, že auto není způsobilé bezpečného provozu, prosím kontaktujte linku HoppyGo. Domluvte se také s vlastníkem na stavu pohonných hmot.

7 Jsou nějaké sankce při zrušení objednávky řidičem?

Dokud s vlastníkem auta neuzavřete smlouvu o pronájmu vozidla, může vlastník auta objednávku kdykoliv odmítnout. Pokud objednávku zrušíte vy jako řidič méně než 3 dny před sjednaným termínem převzetí auta, zaplatíte 30 % sjednané základní ceny pronájmu. Při zrušení objednávky méně než 24 hodin předem zaplatíte jako řidič 70 % sjednané základní ceny pronájmu. To neplatí, pokud při převzetí auta zjistíte, že je auto ve špatném technickém stavu anebo neodpovídá podmínkám, na kterých jste se s vlastníkem auta před převzetím dohodli.

8 Co mám dělat, pokud si v pronajatém autě něco zapomenu?

V případě, že si v pronajatém něco zapomenete, stačí napsat na mail info@hoppygo.cz a my to za vás vyřešíme. Případně můžete kontaktovat vlastníka přímo.

9 Co dělat v případě, že natankuji špatné palivo?

Pokud natankujete do pronajatého auta špatné palivo (místo benzínu diesel a naopak) a způsobíte tím na vozidle škodu, jste povinen ji vlastníkovi auta uhradit v plné výši.

10 Co dělat v případě, že po ukončení pronájmu obdržím výzvu k uhradě pokuty za dopravní přestupek způsobený v době pronájmu?

Jakmile v době, kdy k dopravnímu přestupku došlo, řídil váš vůz řidič, který si jej pronajal prostřednictvím HoppyGo, kontaktujte nás prosím. My poskytneme institucím, které konkrétní přestupek prošetřují, údaje o řidiči, který bude povinen případnou pokutu uhradit.

Vše o pojištění

Vše o pojištění

1 O jaké pojištění se jedná a co zahrnuje?

Provozovatel HoppyGo má uzavřenu smlouvu o havarijním pojištění s pojišťovnou Allianz pro případ havárie, živelní události, odcizení, vandalismu a poškození nebo zničení zaparkovaného vozidla zvířetem. Nad rámec standardního havarijního pojištění je sjednáno pojištění i pro případ zpronevěry a podvodu. Pojištění se aktivuje při každém pronájmu auta jeho předáním řidiči a končí vrácením auta jeho majiteli. Přečtěte si více o výhodách pojištění od Allianz

2 Jaké jsou obecné podmínky pro to, aby mohlo být vozidlo pojištěno na základě smlouvy o havarijním pojištění sjednané provozovatelem HoppyGo?

Vozidlo nesmí být starší 20 let a musí být způsobilé k provozu v souladu s platnými právními předpisy ČR. Vlastník vozu vyplnil v aplikaci HoppyGo veškeré potřebné technické údaje k vozu a na vyžádání provozovatele HoppyGo případně předložil technický průkaz. Provozovatel HoppyGo si však i tak vyhrazuje právo v případě jakýchkoli pochybností zrušit registraci vozidla v aplikaci HoppyGo.

3 Co dělat v případě havárie?

Podle rozsahu havárie zvažte samozřejmě přednostně přivolání Policie ČR a záchranné služby, případně hasičů. Pro všechny případy způsobenou škodu nafoťte. Pojistnou událost nahlaste i lince HoppyGo +420 212 812 277, aby mohl provozovatel HoppyGo poskytnou veškeré potřebné údaje pojišťovně Allianz.

7 kroků v případě dopravní nehody!

4 Jak vysoká je spoluúčast v havarijním pojištění?

Spoluúčast nájemce/řidiče v havarijním pojištění je 5.000 Kč. V případě vzniku pojistné události při řízení vozidla osobou, která není coby nájemce evidovaná v databázi pojistníka, se spoluúčast v havarijním pojištění navyšuje na 10.000 Kč.

5 Jaká je výše havarijního pojištění?

Výše havarijního pojištění se pohybuje kolem 15% z výše nájemného, a to s ohledem na cenu vozidla.

6 A co zákonné pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla?

Každý vlastník vozu je ze zákona povinen mít uzavřené pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Pokud vlastník vozu toto pojištění sjednané nemá, nemůže své vozidlo na platformě HoppyGo registrovat, případně musí své již registrované vozidlo na platformě HoppyGo deaktivovat po dobu, než pojištění opět uzavře.

Vše o ceně

Vše o ceně

1 Co zahrnuje cena pronájmu vozidel, které se mi zobrazují v aplikaci?

V aplikaci se vám zobrazují vozidla již s výslednou cenou pronájmu, tedy včetně provize provozovatele HoppyGo ve výši 20% a ceny havarijního pojištění, která je nastavena podle hodnoty vozidla v rozmezí od 74 do 495 Kč za kalendářní den.

2 Jak si mám jako vlastník nastavit cenu pronájmu vozidla?

Doporučujeme nastavit cenu pronájmu s ohledem na stáří a stav vozu. K vámi stanovené ceně připočteme 20% a příslušnou sazbu havarijního pojištění. Rádi vám poradíme se stanovením ceny pronájmu na telefonním čísle +420 212 812 277 nebo mailové adrese info@hoppygo.cz.

3 Mohu cenu dodatečně měnit?

Ano, výši pronájmu můžete kdykoli měnit. Editaci cen najdete v aplikace HoppyGo v sekci Moje auta. Po stisknutí tlačítka “Edit”, vás to navede ke změně ceny pronájmu. Dodatečné snížení ceny může okamžitě zvýšit žádanost vašeho auta a četnost jeho pronájmu.