Všeobecné obchodní podmínky

pro použití služby HoppyGo

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují pravidla pro užívání služby HoppyGo. Máte-li zájem službu HoppyGo používat, přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky, jelikož upravují i Vaše práva a povinnosti. Pro snazší použití těchto podmínek je k dispozici jejich stručný přehled zdůrazňující nejdůležitější části a ujednání, nelze ale spoléhat pouze na něj. Rozhodující jsou vždy tyto podmínky v celém jejich rozsahu a v souvislostech.

Důležité dokumenty

Informace o pojištění

HoppyGo vystupuje jako doplňkový pojišťovací zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění. Následující dokumenty popisují nabízené produkty:

Informace vám poskytujeme prostřednictvím internetové stránky; máte na výběr mezi listinnou podobou a internetovou stránkou a uskutečněním objednávky volíte sdělení prostřednictvím internetové stránky HoppyGo, která po dobu přiměřenou účelu těchto informací umožňuje jejich reprodukci v nezměněné podobě a je vhodná s ohledem na sjednávané pojištění. Přejete-li si zaslat listinnou podobu informací vztahujících se k pojištění, požádejte o to zákaznickou linku.

sprite image
O násKontaktFAQNápovědaPartneřiOchrana osobních údajůVšeobecné obchodní podmínkyKariéraCorporate GovernanceBlog

HoppyGo s.r.o., Jankovcova 1603/47a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 066 28 664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spis. zn. C, vložka 285761, HoppyGo Poland Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, NIP 5272920970, KRS 0000818732, COPYRIGHT Ⓒ HoppyGo s.r.o