Ważne dokumenty

Zamieszczone poniżej ważne dokumenty, w tym Ogólne Warunki Umowy (dalej „Regulamin HoppyGo”), regulują zasady korzystania z usługi HoppyGo. Jeśli jesteś zainteresowany korzystaniem z usługi HoppyGo, prosimy o uważne zapoznanie się z tymi dokumentami, ponieważ określają one również Twoje prawa i obowiązki.

Ważne dokumenty

Informacje dotyczące ubezpieczenia Omocom