Důležité dokumenty

Informace o pojištění

HoppyGo vystupuje jako doplňkový pojišťovací zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění. Následující dokumenty popisují nabízené produkty:

Informace vám poskytujeme prostřednictvím internetové stránky; máte na výběr mezi listinnou podobou a internetovou stránkou a uskutečněním objednávky volíte sdělení prostřednictvím internetové stránky HoppyGo, která po dobu přiměřenou účelu těchto informací umožňuje jejich reprodukci v nezměněné podobě a je vhodná s ohledem na sjednávané pojištění. Přejete-li si zaslat listinnou podobu informací vztahujících se k pojištění, požádejte o to zákaznickou linku.