Dôležité dokumenty

Informácie o poistení

HoppyGo vystupuje ako doplnkový poisťovací sprostredkovateľ podľa zákona o distribúcií poistení. Nasledujúce dokumenty popisujú ponúkané produkty:

Informácie vám poskytujeme prostredníctvom internetovej stránky; máte na výber medzi listinnou podobou a internetovou stránkou a uskutočnením objednávky volíte informovanie prostredníctvom internetovej stránky HoppyGo, ktorá po dobu primeranú účelu týchto informácií umožňuje ich reprodukciu v nezmenenej podobe a je vhodná s ohľadom na zjednávané poistenie. Ak si želáte zaslať listinnú podobu informácií vzťahujúcich sa na poistenie, požiadajte o to zákaznícku linku.