Dôležité dokumenty

Nižšie spomínané dôležité dokumenty upravujú pravidlá pre používanie služby HoppyGo. Ak máte záujem službu HoppyGo používať, prečítajte si prosím poctivo tieto dokumenty, pretože upravujú aj Vaše práva a povinnosti.

Pre jednoduchšie použitie týchto všeobecných podmienok je k dispozícií ich stručný prehľad zdôrazňujúci najdôležitejšie časti, nemožno ale spoliehať iba na nich. Rozhodujúce sú vždy tieto podmienky v celom ich rozsahu a v súvislostiach.

Dôležité dokumenty

Informácie o poistení

HoppyGo vystupuje ako doplnkový poisťovací sprostredkovateľ podľa zákona o distribúcií poistení. Nasledujúce dokumenty popisujú ponúkané produkty:

Informácie vám poskytujeme prostredníctvom internetovej stránky; máte na výber medzi listinnou podobou a internetovou stránkou a uskutočnením objednávky volíte informovanie prostredníctvom internetovej stránky HoppyGo, ktorá po dobu primeranú účelu týchto informácií umožňuje ich reprodukciu v nezmenenej podobe a je vhodná s ohľadom na zjednávané poistenie. Ak si želáte zaslať listinnú podobu informácií vzťahujúcich sa na poistenie, požiadajte o to zákaznícku linku.